Podologia

Podologia – czym jest ta dziedzina medycyny?

Podologia jest nauką, która koncentruje się na badaniach kończyn dolnych. W zakres jej zainteresowań wchodzą nie tylko tkanki i narządy, z których są one zbudowane, ale także szereg zagadnień z różnych dziedzin wiedzy, które wspólnie wpływają na funkcjonowanie kończyn dolnych. Podologia, badając wzajemne zależności rozmaitych dyscyplin naukowych, stara się możliwie najdokładniej określić warunki niezbędne do zapewnienia poprawnego działania kończyn dolnych. […]